Sekuru Banda Speaks On Boss Pangolin, Tafadzwa Russel Murengwa’s Juju!

Popular traditional healer Sekuru Banda has responded to Boss Pangolin’s instructions to come and collect some undisclosed items from his bedroom.


The instructions were left by the late murderous Ximex Mall dealer Boss Pangolin, real name Tafadzwa Russel Murengwa.

The instructions led many to believe that Sekuru Banda had given Boss Pangolin some juju to get rich. In an interview with media personality Tilder Moyo, Sekuru Banda denied giving Boss Pangolin any juju.

He said that he did not know who Boss Pangolin was until he made headlines for shooting his girlfriend. Sekuru Banda also said he does not specialise in giving people charms to get rich. He said:

Nezuro ndakatonzwa ndichifonerwa nevanhu vakawanda nenyaya yacho. Isusu mukomana uyu hatimuzive. Uyezve isu hatiite zvekurombesa vanhu.
Sekuru Banda Speaks On Boss Pangolin, Tafadzwa Russel Murengwa’s Juju!
Sekuru Banda Speaks On Boss Pangolin, Tafadzwa Russel Murengwa’s Juju!
When asked by Tilder Moyo why Boss Pangolin had referred to him by name if he had nothing to do with the juju, Sekuru Banda said the Ximex dealer might have left the instructions because he knew the famous Sangoma was capable of getting rid of the juju.

Sekuru Banda said:

Mukomana uyu nemaonero andakaita tsamba yake ndichiiverenga nezuro. Ndakaona sekunge, ndokunge kana ari iye akanyora tsamba. Handimurambire kuti ndiye akanyora kana kuti haasiriye akanyora. Semaonero andakazviita, kana ari iye akanyora munhu aiziva kuti sekuru semunhu anodzikinura vanhu, vanobatsira vanhu, vanokwanisa kubatisra dambudziko iri kuti ripere risunungure mhuri.

He added that Boss Pangolin might have been given the juju by another sangoma who might have died. Sekuru Banda said:

Zvinogona ari munhu wekuti kwaanga akatora zvinhupamwe munhu wacho akafa hakusisina. Munhu anogona akaona kuti Sekuru semunhu anozivikanwa kubatsira vanhu anogona kusunungura zvinhu zvatiinazvo izvi.

Sekuru Banda said Boss Pangolin’s family is yet to get in touch with him regarding the issue. He reitarated that he did not know Boss Pangolin.

He said there is a possibility that the letter with Boss Pangolin’s instructions is fake. Sekuru Banda said as a result of the letter he was unable to pay his condolences. He said:

Taida kutobata maoko nezuro taitotya kuti tikasvika panzvimbo vanhu vanoti “Sekuru vaye vauya kuzobvisa zvinhu zvavo.” Nekuti kune nhamo kwacho ndokudhuze nekwatinogara.
Borehole Experts Zimbabwe Are Experts In The Design, Installation, Ongoing Maintenance and Emergency Repair of Borehole Pumps In and Around Zimbabwe.
ProWater Solutions - Borehole Drilling and Solar Systems in Zimbabwe Is An Online Media Resource Specialized In Delivering Borehole News In Zimbabwe.
Gravity Offers Zimbabwe's Widest Range Of Quality Building and Construction Products To Meet All Of Your Building and Construction Needs in Zimbabwe
Freshville Express Are Suppliers Of A Variety Of Fresh Quality Produce with A Comprehensive Product Range and Consistent Service at Competitive Prices.
Solana Windscreens Are Specialist In Autoglass, Windscreens, Rear Glasses, Door Glasses, Vents, Laminates, Crack Treatment, Stone Chip Repairs.
Bradford Pharmacy Is A Leader In The Pharmaceutical Industry In Zimbabwe with A Vast Experience in Health and Beauty Products.
Synergy Brands Is One Of Zimbabwe's Fastest-Growing Energy and Chemicals Solutions Companies. Our Goal Is To Provide Affordable Solutions.
Mutare Boreholes - Borehole Drilling in Mutare Specialises in Borehole Siting, Drilling, Casing and Installation of Solar Pumps in Manicaland Province
Blue Water Systems Is A Boreholes Drilling Company Based In Harare, Zimbabwe. Excellence and Safety Is At Our Core When Borehole Drilling in Zimbabwe.
Think Water Zimbabwe Is Your One-Stop Shop For All Borehole Drilling, Irrigation, Solar Powered Pumping and Water Management Needs in Zimbabwe.
DrillCorp Zimbabwe Offers Borehole Drilling Services and Has Built Reputation As Leaders In Borehole Drilling Services Across All Sectors In Zimbabwe.
Builders Express (Building Materials in Zimbabwe) Provides Top Quality Building Materials Supplies At Competitive Prices and Great Customer Service.
Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !